کلاس پنجم دبستان فوق هوشمند مهر آیین

آموزشی

نور و آینه
عبور نور از منشور

http://science-dept.talif.sch.ir/animation/files/2-2-2-14-M-15.gif


باز تاب عبور  نور در دو محیط


  http://science-dept.talif.sch.ir/animation/files/2-2-2-13-M-15.gif

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی


http://science-dept.talif.sch.ir/animation/files/2-2-2-13-M-12.gifhttp://science-dept.talif.sch.ir/animation/files/2-2-2-13-M-11.gifتصویر درست شده از یک سطح صاف که مثل آینه عمل می کند

بازتابش از سطح ناصاف بازتابش از سطح صاف

تصویر در آینه ی گود یا فرو رفته یا مقعر


تصاویر در آینه ی محدب یا برآمده

مشاهده ی انواع شکست نور

[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 18:32 ] [ کریمی ] [ ]
محیط و مساحت


مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2
محیط لوزی = یک ضلع × 4


9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


10) مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع
محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر


11) مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دو

حجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3/14


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

[ جمعه سوم خرداد 1392 ] [ 21:44 ] [ کریمی ] [ ]
فارسی

تفاوتهای صفت و موصوف با مضاف و مضاف الیه

 

۱ صفت جدا از موصوف وجود خارجی ندارد .یعنی صفت عین

 

 موصوف است.

 

مانند : کتاب خوب .« خوب » جدا از « کتاب » وجود خارجی

 

 ندارد .

 

اما مضاف الیه بدون مضاف وجود خارجی دارد .

 

مانند : دفتر رعنا

 

رعنا انسان است و دفتر شئی است .

 

 

۲ - در بین موصوف و صفت ی نکره می توانیم بیاوریم .

 

مانند : کتاب خوب که می توان کتابی خوب

 

در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم ی نکره بیاوریم .

 

مانند : دفتر رعنا  که نمی توان دفتری رعنا گفت .

 

 

۳ -  در بین مضاف و مضاف الیه می توانیم صفت اشاره « این »

 

 و « آن » اضافه کنیم .

 

مانند : شاگرد کلاس

 

شاگرد این کلاس

 

شاگرد آن کلاس

 

در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن

 

 » اضافه کنیم .

 

مانند :

 

کتاب خوب

 

نمی توانیم بگوئیم  کتاب این خوب  یا کتاب آن خوب

 

۴ - اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است را به آن

 

 اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود.

 

مانند : توب بزرگ + است که می شود توپ بزرگ است.

 

اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست .

 

مانند خانه علی + است  که می شود خانه علی است و جمله

 

 ما در این شکل درست نیست.

[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 23:10 ] [ کریمی ] [ ]
محیط زیست

آدمی و محیط زیست:

 

انسان از گذشته های دور تمام نیازهای خود را از طبیعت تامین کرده است و از جهات گوناگون بر محیط طبیعی خود اثر گذاشته است، با افزایش جمعیت کره زمین آدمی محیط های طبیعی را از بین می برد و محیط های مصنوعی مانند شهرها را جایگزین می کند.


با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای مصرف منابع طبیعی زیادتر می شود این منابع به دو دسته تقسیم می شود.


 

 

منابع تجدید شدنی:

 منابعی هستند که به طور عمده از جانداران بدست می آیند، سرعت تولید این منابع زیاد است و متناسب با مصرف تولید می شوند. مثل پشم، پنبه...


 

منابع تجدید نشدنی:

 منابعی هستند که چرخه تولید آنها بسیار طولانی است اما سرعت مصرف آنها بسیار بسیار زیادتر از سرعت تولید آنهاست مانند نفت و زغال سنگ.


پیشرفت و شهرنشینی عملا سبب شده است از منابع کره زمین به طور فزاینده ای مصرف گردد. و بشر در آینده نزدیک با کمبود منابع تجدید نشدنی مانند سوخت های فسیلی مواجه خواهد شد.

 


به همه ی افراد یك نوع از جان داران خاص كه در جای خاصی زندگی می كنند جمعیت گفته می شود . مثل جمعیت میمون ها    جمعیت پنگوئن ها


آلودگی یعنی انسان مواد اضافی و یا انرژی های اضافی را به محیط زیست وارد می كند و سلامتی خود و جان داران را به خطر می اندازد.

مواد اضافی= مواد دور ریختنی ، زباله

انرژی اضافی = صدا های بلند مانند بوق ماشین ها و صدای هواپیما... ، دود و گرما ی اضافی خانه ها ، كار خانه ها


                        

                                  


آلودگی محیط زیست:

آدمی امروز صرف نظر از آنکه به طور بی رویه و با بی فکری تمام به استفاده و تهی کردن منابع زمین می پردازد با فعالیت های خود در امور صنعتی موجب آلوده شدن محیط می گردد.


 

 

آلودگی عبارت است از وارد کردن مواد یا انرژی به وسیله ی آدمی به محیط زیست به طوری که منابع حیاتی یا سلامتی انسان در معرض خطر قرار گیرد.

انسان ها بر آلودگی هوا، آب، افزایش زباله ها و نابودی گیاهان و جانوران و تخریب لایه اوزون موجب آسیب به طبیعت می شود.

 

حفظ محیط زیست:

امروزه می دانیم که چه خطراتی محیط زیست ما و سایر جانوران را تهدید می کند.

انسان های آگاه و مسئول می دانند که چگونه در حالی که از منابع طبیعی استفاده می کنند به حفظ آنها هم کمک کنند.


 

منظور از حفاظت از محیط زیست، تلاش برای دست یابی به توزان میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آنها برای آینده است. حفظ منابع و ذخایر زیر زمینی مصرف درست انرژی ها و حفاظت از گونه های زیستی گیاهی و جانوری نمونه ای از این موارد است.

امروزه انسان آگاه و متمدن می داند که حفاظت از گونه ها و گوناگونی زیستی جانداران و حفظ بقای آنها برای او سودمند است. انسان در گذشته، روش های نادرست استفاده از منابع طبیعی موجب انقراض بعضی از گونه ها شده است انسان، چرای بیش از حد دام ها در مراتع، قطع درختان جنگل، از بین بردن زمین های حاصل خیز، آلودگی آب، هوا، خاک موجب از بین رفتن گونه های زیستی شده است.

 

آلودگی هوا:

انسان به طرق گوناگون موجب آلودگی هوا می شود. دود و ذرات سمی حاصل از اگزوز اتومبیل ها، دودکش کارخانه ها، نیروگاه ها، و وسایل تولید حرارت مانند بخاری ها، شوفاژ، آبگرمکن و سوزاندن زباله های موجب آلودگی هوا می شود.


 

با سوختن نفت در زغال سنگ موادی از قبیل ترکیبات گوگردی، کربن منواکسید، کربن دی اکسید، ترکیبات سرب در مواد نیتروژن دار و هیدروکربن ها وارد هوا می شود که نوعی آلودگی است.

مواد حاصل از سوختن سوخت های فسیلی در شرایط خاص همراه با رطوبت و اشعه نور خورشید منجر به ترکیب خطرناک مه دود می شود که می تواند صدمه زیادی به دستگاه تنفسی آدمی وارد کند.

 

باران اسیدی:

همه ساله میلیون ها تن گازهای اسیدی حاصل اکسایش از سوخت های فسیلی حاصل می شوند و وارد هوا شده و همراه با باران و برف و مه به زمین باز می گردند و موجب آلودگی خاک و آب می شوند به این گونه بارش ها که آب آنها خاصیت اسیدی دارد باران اسیدی می گویند باران های اسیدی موجب نابودی گیاهان و جانوران و کاهش تنوع زیستی می شوند.


مثال هایی از اثر انسان بر تغییر و گوناگونی زیستی جانوران:

1) استفاده از سموم جهت از بین بردن گیاهان و جانوران:

انسان در گذشته برای از بین بردن پشه مالاریا (پشه آنوفل) از حشره کش هایی استفاده کرده است، که سموم آنها وارد زنجیره های غذایی شده است این سموم تا مدت زیادی در بدن جاندار باقی می ماند و دفع نمی شود و موجب مرگ آنها شده است.


 

 

2) به وجود آمدن حشرات و جانداران مقاوم:

انسان با استفاده از داروها و حشره کش ها موجب جهش و انتخاب مصنوعی گونه ها برتر حشرات شده است به طوری که جانداران حساس به سموم از بین رفته و گونه های مقاوم باقی مانده و تکثیر شده اند.

 

3) سرازیر شدن نفت از نفت کش ها و مرگ میلیون ها جانور آب زی دریایی و جانورانی که از این جانوران تغذیه می کنند.


 

4) گرم شدن کره زمین به علت ازدیاد کربن دی اکسید هوا و ایجاد پدیده اثر گلخانه ای:بر اثر این پدیده یخ های قطبین زمین ذوب شده و آب اقیانوس ها بالاتر خواهد آمد که موجب تخریب سواحل و مرگ جانداران و گیاهان ساحلی می شود.


[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 22:50 ] [ کریمی ] [ ]
زنجیره ی غذایی
زنجیره ی غذایی

به روابط غذایی بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده زنجیره ی غذایی می گویند در یک زنجیره غذایی هر موجود مانند حلقه زنجیره ای که ارتباط غذایی سایر موجودات را برقرار می کنند.

alt

شبکه ی غذایی:

 اگر چند زنجیره ی غذایی را بررسی کنیم متوجه می شویم که یک یا چند موجود زنده در آنها مشترک است یعنی بین زنجیره های غذایی هم رابطه ای وجود دارد. به مجموعه ی زنجیره های غذایی شبکه ی غذایی می گویند.

alt

شبکه ی حیات:

همه ی زنجیر های غذایی روی کره زمین با یکدیگر ارتباط دارند. به مجموعه ی این شبکه های غذایی شبکه ی حیات می گویند.

alt

هر چه گوناگونی جانداران در یک شبکه زیادتر باشد امکان بقا و پایداری جمعیت آن شبکه بیشتر خواهد بود.

مثلا اگر در یک شبکه غذایی یک نوع جاندار کمتر شود جانور تغذیه کننده از آن جانور، جانوران دیگری را به عنوان غذا شکار خواهد کرد. مثلا اگر جمعیت خرگوش ها کاهش یابد عقاب می تواند جانور دیگری مانند پرنده کوچک را شکار کند.

فعالیت انسان موجب می شود که تنوع زیستی جانوران کمتر شود مثلا با از بین بردن جنگل ها محیط زیستی بعضی از گونه ی جانوری و گیاهی را از بین می برد بنابراین بعضی از گونه ها منقرض می شوند و شرایط برای زندگی سایر گونه ها که مواد غذایی مورد نیاز خود از جانوران انقراض یافته، تامین می کردند کمتر خواهد شد.

 

[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 19:1 ] [ کریمی ] [ ]
ترفند ریاضی1 – عددهایی که به 5 ختم میشوند وضرب در مجذورشان می شوند؛ مثال:  ؟ = 85×85

قدم اول: قسمت اول عدد را در بعلاوه یک همان عدد ضرب کنید ؛   72 = (1+8)×8

قدم دوم: عدد 25 را جلو عدد بدست آمده تان بنویسید؛  7225

تمرین: ؟ = 15×15     ----      ؟ = 65×65

 

1 - Square numbers ending in 5

85 x 85 = 7225

Step 1 - Multiply the first digit by the first digit plus one: 8 x (8 + 1) = 72

Step 2 - Write the number 25 next to the number from the first step: 7225

45 x 45 = 2025

Step 1 - 4 x (4 + 1) = 20

Step 2 – 2025


 

2 _ ضرب عددهای دورقمی در 11 ؛ مثال: ؟ = 11×53

قدم اول: دو رقم یکان و دهگان عددی که قرار است ضرب در 11 شود را با هم جمع کنید؛ 8 = 3+5

قدم دوم: عدد بدست آمده را بین دو رقمی که با هم جمع زدید قرار دهید؛ 583

تمرین:   ؟= 11×78     ----     ؟= 39×11

2 - Multiply two digit number by 11

53 X 11 = 583

Step 1 - Add both digits of the two digit number: 5 + 3 = 8

Step 2 - Place the result in between both digits: 583

59 X 11 = 649

Step 1 - 5 + 9 = 14

Step 2 - Carry the 1 when the result is greater than 9: 5 + 1 = 6

Step 2 – 649


 

 

3 _ ضرب عددهای زوج در پنج؛ مثال:  ؟ = 5×242

قدم اول: عدد ضرب شده در 5 را تقسیم بر 2نمایید؛  121 =2÷242

قدم دوم: یک صفر آخر عدد بدست آمده در گام قبل قرار دهید؛  1210

تمرین:   ؟= 748×5    ----    ؟= 5×452

3 - Multiply even number by 5

242 x 5 = 1210

Step 1 - Divide the even number by two: 242 / 2 = 121

Step 2 - Put a 0 at the end of the result: 1210


 

4 _ ضرب اعداد  بین 10 تا 19؛ مثال:   ؟= 18×17

قدم اول: عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکترجمع کنید؛ 25 = 7+18

قدم دوم: یک صفر جلو نتیجه بدست آمده در مرحله قبل قرار دهید؛  250

قدم سوم: یکان دو عددی که در هم ضرب شده اند را در هم ضرب نمایید؛ 56 = 8×7

قدم چهارم: جواب بدست آمده از مرحله دوم و سوم را با هم جمع نمایید؛ 306 = 250+56

تمرین:   ؟ = 12×15     ----       ؟ = 19×16

4 - Multiply between 10 and 19

18 x 17 = 306

Step 1 - Add the larger number to the rightmost digit of the other number: 18+ 7 = 25

Step 2 - Put a 0 at the end of the result from step 1: 250

Step 3 - Multiply the rightmost digits of both original numbers: 8 x 7 = 56

Step 4 - Add steps 2 and 3: 250 + 56 = 306

 


5 _ تقسیم اعداد چند رقمی بر 5 ، 50 ، 500 و ... ؛مثال:  ؟=5÷52

قدم اول: عددهایی را که تقسیم بر 5 ، 50 یا ...  می شوند را ضرب در 2 کنید؛   104 = 2×52

قدم دوم : جدا کنید عدد مرحله اول را با یک ممیز و به ازای هر صفر جلو 5 یک ممیز به عقب بروید؛ 10.4

تمرین:     ؟=50÷482    ----     ؟= 5 ÷1150

 

 5 - Divide by 5, 50, 500, etc..

52 / 5 = 10.4

Step 1 - Multiply the number being divided by two: 52 x 2 = 104

Step 2 - Shift the number from step 1 by one decimal point: 10.4

482 / 50 = 9.64

Step 1 - 482 x 2 = 964

Step 2 - Shift the number from step 1 by two decimal points (for dividing by 500 shift by three decimal points): 9.64

 


6 _ مجذور اعداد از ریشه 50؛مثال:  ؟= 58×58

قدم اول:عدد یکان ضرب را با 25 جمع کنید؛   33= 8+25

قدم دوم: عدد یکان را به توان 2 برسانید؛   64= 8 ×8

قدم سوم: عدد بدست آمده در قدم دوم را جلو گام اول قرار دهید؛  3364

تمرین:    ؟= 51 ×51     ----      ؟= 59 ×59

6 - Square numbers in the 50's

58 x 58 = 3364

Step 1 - Add 25 to the ones digit: 25 + 8 = 33

Step 2 - Square the ones digit number: 8 x 8 = 64

Step 3 - Place the result from step 2 next to the result from step 1: 3364

 


7 _ ضرب اعداد دو رقمی که رقم دهگان شان شبیه به هم و عدد یکانشان بین 1 تا 9 متفاوت است؛مثال:   ؟=38 ×32

قدم اول:عدد دهگان را ضرب در 1+ همان عدد نمایید؛   12=(1+3)× 3

قدم دوم:یکان دو عدد را ضرب در هم نمایید؛  16= 2 × 8

قدم سوم: نتیجه مرحله 2 را جلو مرحله یک قرار دهید؛    1216

تمرین:     ؟=75 ×79    ----     ؟= 43 ×44

7 - Multiply two digit numbers having same tens digit and ones digits add up to 10

38 x 32 = 1216

Step 1 - Multiply the first digit by the first digit plus one: 3 x (3 + 1) = 12

Step 2 - Multiply the rightmost digits (if the result is a single digit put a 0 in front of it): 8 x 2 = 16

Step 3 - Put the result from step 2 next to the result from step 1: 1216

 


8 _ ضرب در اعداد 9 ، 99 ، 999 و . . .؛ مثال:    ؟=56 ×99

قدم اول: به ازای هر 9 انتهای عدد ضرب شده در 9 صفر قرار دهید؛   5600

قدم دوم: عدد اولیه ی ضرب شده در 9 را ازعدد مرحله اول کم کنید؛     5544=56-5600

تمرین:    ؟= 48 ×99    ----     ؟=7 ×999

8 - Multiply by 9, 99, 999, etc..

56 x 99 = 5544

Step 1 - Place a zero at the end for each 9: 5600

Step 2 - Subtract the original number from step 1: 5600 - 56 = 5544

 


9 _ ضرب اعداد در 125 ؛ مثال:   ؟=125 × 68

قدم اول: سه صفر آخر عدد ضرب شده در 125 قرار دهید؛  68000

قدم دوم: عدد مرحله اول را تقسیم بر 2 نمایید؛   3400= 2 ÷ 6800

قدم سوم:عدد مرحله دوم را تقسیم بر 2 نمایید؛   1700= 3400

قدم چهارم: عدد مرحله سوم را بر 2 تقسیم نمایید؛   8500=2÷ 1700

یا داریم: (خلاصه مراحل) 

قدم اول: سه صفر جلو عدد تک رقمی قرار داده؛

قدم دوم: عدد بدست آمده مرحله اول را تقسیم بر 8 نمایید؛

9 - Multiply by 125

68 x 125 = 8500

Step 1 - Place three zeros at the end of the number: 68000

Step 2 - Divide the number from step 1 by two: 68000 / 2 = 34000

Step 3 - Divide the number from step 2 by two: 34000 / 2 = 17000

Step 4 - Divide the number from step 3 by two: 17000 / 2 = 8500

 

 


10 _ مجذور اعداد در صورت دانستن مجذور عدد قبلی؛ مثال:   ؟= 61 ×61

قدم اول: پیدا کنید مجذور عدد قبلی را ؛  3600=60 ×60

قدم دوم: ضرب کنید عدد اولیه را در 2 سپس یک واحد از جواب بدست آمده کم نمایید؛   121=1 - (61 ×2)

قدم سوم: مرحله 2 را با مرحله 1 جمع نمایید؛    3721=3600+121

تمرین:    ؟= 51 ×51      ----       ؟= 91 ×91

 10 - Square numbers if you know the square of the previous number

61 x 61 = 3721

Step 1 - Find the square of the previous number: 60 x 60 = 3600

Step 2 - Multiply the number being squared by two and subtract one: (61 x 2) - 1 = 121

Step 3 - Add step 2 to step 1:    3600+ 121 = 3721[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 19:9 ] [ کریمی ] [ ]
بینی
سلول‌های بویایی

سلول‌های بویایی در مخاط بینی قرار دارند و گیرنده ملکول‌های بو هستند.

هر بو از ذرات مختلفی تشکیل شده که ترکیب آن‌ها با هم یک بوی مشخص می‌دهد، در نتیجه گیرنده‌های بویایی مختلفی نیاز است تا یک بو تجزیه و تحلیل و سپس تشخیص داده شود.

سلول‌های عصبی بویایی، در ارتباط مستقیم با محیط هستند.

این سلول‌ها هر چهار هفته یک‌بار نوسازی می‌شوند.

نقش بینی در چشیدن
اکثر مردم فکر می کنند فقط زبان برای چشیدن استفاده می شود ولی شما نمی توانید بدون کمک بینی هیچ چیز را بچشید و بوییدن با هم صورت می گیرد زیرا بوی غذا به ما امکان چشیدن کامل را می دهد .

می توانید اهمیت بینی در چشیدن را امتحان کنید . یک غذای مورد علاقه تان را بچشید سپس دهانتان را با آب بشویید . بینی تان را ببندید ( حتی با انگشت یا دماغ گیر شنا ) و دوباره سعی کنید غذا را بچشید وضعیت فرق می کند ؟ بدون حس بویایی غذا چشیده نمی شود . در واقع چشیدن بعضی غذا ها بدون حس بویایی کار دشواری است می توانید با انواع غذا های مختلف ،‌آن را امتحان کنید تا متوجه نقش بینی در چشیدن شوید . دفعه بعد داروی خوراکی را که از آن متنفر هستید بخورید . بینی تان را بگیرید مطمئناً دارو مزه کاملا مشخصی نخواهد داشت .


برتری بینی نسبت به سایر ارگان ها
همه کارهای زیر با وجود بینی انجام می شود هوای مورد نیاز را از طریق بینی تنفس می کنید هوا طی عبور از بینی گرم و مرطوب و تصفیه می شود . مولکول های رایحه دار غذا ها را وارد می کند . بو را به علائم عصبی منتقل می کند و به جایی می فرستند که به شما می گوید ((هی اینها غذا هستند )) حتی در چشیدن غذا کمک کنید و شما می توایند بگویید چه غذای خوشمزه ای پس لازم است هر که هستید و هر کجا می روید از بینی خود مراقبت کنید .

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 20:5 ] [ کریمی ] [ ]
زبان

 زبان انسان

حس گر های مزه:

 

بینی و زبان 2

سطح زبان پوشیده از تعداد زیادی برجستگی می باشد. برخی از این برجستگی ها حاوی سنسور مزه می باشند.

همان گونه که در شکل مشاهده می شود، هر بخشی از زبان حاوی سنسور های مزه، حساس به یک مزه ی خاص از 4 مزه ی موجود، یعنی شیرینی، شوری، ترشی و تلخی است.

سایر حس گر های موجود روی زبان، مغز را از دما و ساختار غذایی موجود در دهان آگاه می کند.

در شکل روبه رو ناحیه ی 1 حساس به تلخی (مثل قهوه)، ناحیه 2 حساس به ترشی (مثل سرکه)، ناحیه 3 حساس به شوری و ناحیه 4 حساس به شیرینی می باشد.

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 19:59 ] [ کریمی ] [ ]
آستیگماتیسم

آستیگماتیسم یکی از عیوب قابل درمان و متداول چشم است و وقتی به وجود می آید که انحنای قرنیه یکنواخت و کروی نباشد و در یک نقطه انحنای بیشتری و در نقطه دیگر انحنای کمتری داشته باشد. در حالت شعاع نوری خارج از سطح پرده شبکیه به صورت افقی یا عمودی در دو سطح مختلف تجمع می کند و تصویر حالت کج و غیرواقعی به خود می گیرد. آستیگماتیسم باعث تار شدن دید در تمام فواصل می شود و می تواند با نزدیک بینی یا دوربین همراه باشد(آستیگماتیسم ساده نزدیک بینی یا دوربین یا ترکیبی از نزدیک بینی و آستیگماتیسم نزدیک بین، دوربینی و آستیگماتیسم دوربین) برای درمان این عیب، غیر از جراحی می توان از عینک و یا لنزهای تماسی استفاده کرد.

 

نشانه ها:

انحراف بخشی از میدان دید، سردرد، تاربینی، خستگی چشم

علل

چشم شما شامل دو قسمت هستند که روی تصاویر متمرکز می شوند: قرنیه و عدسی. در یک چشم کامل و بی عیب، قرنیه یک ساختمان شفاف و بدون رگ خونی و مهم ترین بخش برای شکست یا انکسار نور است. عدسی، پشت مردمک و عنبیه قرار دارد و دارای یک ساختمان شفاف و بی رنگ با تحدب دوطرفه می باشد. عدسی در برابر نوری که از اجسام دور می آید قطرش کم و در برابر نوری که از اجسام نزدیک می آید قطرش زیاد می شود و در نتیجه تصویر روی شبکیه متمرکز می گردد. شبکیه داخلی ترین لایه چشم است که نور رسیده از اشیا را به پیام عصبی تبدیل می کند. اگر قرنیه چشم یا عدسی به طور یکنواخت انحنا نداشته باشد اشعه نور به درستی شکسته نمی شود و مشکل انکساری پدید می آید. در واقع آستیگماتیسم نوعی مشکل انکساری است که در آن قرنیه یا عدسی در یک قسمت انحنای بیشتری دارد. اگر این مساله در قرنیه به وجود آمده باشد، فرد آستیگماتیم قرنیه دارد و اگر در عدسی باشد آستیگماتیسم عدسی.

در هر دو حالت دید فرد تار می شود و ممکن است این تیره و تار شدن چشم فقط در یک حالت از چشم روی بدهد: عمودی، افقی، و یا مورب.

آستیگماتیسم ممکن است با سایر مشکلات انکساری نور نیز همراه باشد. این مشکلات عبارتند از:

نزدیک بینی

اگر کره چشم از حد معمول بزرگ تر باشد، تصویر اشیای دور در جلوی شبکیه تشکیل می شود به همین دلیل شخص در دیدن اشیای دور مشکل دارد و گفته می شود دچار نزدیک بینی است. این افراد باید از عینک های دارای عدسی واگرا استفاده کنند تا پرتوهای نوری اشیای دور که در جلوی شبکیه به هم می رسند روی شبکیه یکدیگر را قطع کنند و تصویر روی شبکیه ایجاد شود.

دوربینی

اگر کره چشم از حد معمول کوچکتر باشد، تصویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود؛ به همین خاطر شخص در دیدن اشیای نزدیک مشکل دارد و دوربین است. این افراد باید از عینکی با عدسی همگرا استفاده کنند.

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 19:45 ] [ کریمی ] [ ]
ریاضی

رسم نیمساز

نیم ساز: نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

۱ ) دهانه ی پرگار را به اندازه ی دلخواه باز کرده وسوزن پرگار را روی راس زاویه گذاشته و کمان می زنیم به طوری که دو ضلع زاویه را در دو نقطه قطع کند.

۲) همانقدر که پرگار باز است ،سوزن پرگار را روی یکی از نقاط به وجود آمده روی ضلع زاویه گذاشته و کمان میزنیم

۳) همان عمل را برای ضلع مقابل انجام می دهیم.

۴) حال از برخورد دو کمان اخیر نقطه ایی به وجود میآید.

۵) خطی از  نقطه ی به وجود آمده رسم می کنیم طوری که از راس زاویه بگذرد.

این خط نیمساز زاویه است

                                                                                                         

             


آموزش مساحت دایره با انیمیشن

مساحت دايره

در اين انیمیشن ، روشي براي يافتن مساحت دايره را به صورت انيميشن مي بينيم...

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 19:41 ] [ کریمی ] [ ]
گوش
شنیدن

 

چگونه می شنویم؟هنگامی که سروصدایی می شنویم، ارتعاشات یا همان امواج صوتی از درون هوا می گذرند. پرده صماخ گوش یک غشای کشیده شده مانند پوست یک طبل است. هنگامی که امواج صوتی به این پرده برخورد می کنند، آن را به ارتعاش درمی آورند و ما این ارتعاشات را به صورت صدا درک می کنیم.

هنگامی که ارتعاشات به پرده صماخ برخورد می کنند، زنجیره ای از واکنش ها رخ می دهد. پرده صماخ که کوچک تر و نازک تر از ناخن انگشت شماست، ارتعاشات را به ۳ استخوان کوچک درون گوش میانی منتقل می کند که کوچک ترین استخوان های بدن شما هستند.

 

اولین استخوان، استخوان چکشی، بعدش استخوان سندانی و درنهایت، استخوان رکابی است. ارتعاشات از طریق این ۳ استخوان به یک لوله مارپیچی در گوش داخلی می رسد که حلزون گوش نام دارد. درون حلزون گوش هزاران پایانه عصبی مویی شکل وجود دارد که به آنها مژک یا سیلیا می گویند.

هنگامی که این حلزون مرتعش می شود، این مژک ها به حرکت در می آیند. سپس این مژک ها این حرکت را به صورت پیام عصبی درمی آورند که از طریق عصب شنوایی به مغز فرستاده می شود. مغز شما این پیام های عصبی را تفسیر می کند و به شما می گوید که چه چیزی را دارید می شنوید. عصب شناسان تا به حال به طور کامل درک نکرده اند که چگونه ما داده های خام مربوط به صدا را هنگامی که وارد بخش مربوط به شنوایی در قشر مغز می شود، پردازش می کنیم.

 انیمیشن نحوه شنیدن صدا در گوش

 

● گوش به جز شنیدن چه کار می کند؟

 

گوش های شما تنها شنوایی را برای شما امکان پذیر نمی کنند. آنها به شما کمک می کنند که تعادل تان را نیز حفظ کنید. نزدیک به رأس حلزون گوش ۳ حلقه وجود دارد که به آنها مجاری نیم دایره می گویند. این مجاری پر از مایعی هستند که هنگام حرکت سر شما به حرکت در می آیند. حرکت مایع درون این مجاری مژک های درون آنها را تحریک می کند، در نتیجه پیام هایی به مغز فرستاده می شود که به شما می گوید بدن شما چگونه در حال حرکت است.


برای تمیز کردن گوش از گوش پاکن استفاده نکنید

[ یکشنبه هجدهم فروردین 1392 ] [ 18:56 ] [ کریمی ] [ ]
چشم


چشم زمانی خوب می بیند که تصویر، روی پرده ی حساس آن تشکیل شود. اما در بعضی از افراد این اتفاق نمی افتد.

 

بعضی از افراد اجسام نزدیک را خوب می بینند به این افراد نزدیک بین می گویند و بعضی دیگر اجسام دور را خوب می بینند به آن ها دوربین گفته می شود.

 افراد نزديك بين اجسام دور را و افراد دور بين اجسام نزديك را خوب نمي بينند.

[ یکشنبه هجدهم فروردین 1392 ] [ 18:36 ] [ کریمی ] [ ]
دفاع بدن

دفاع سطحی


دفاع مکانیکی

یک نوع آن مانعی است که پوست برای ورود میکروبها ایجاد می‌کند. در صورتی که بدن به هر دلیلی خراشیده یا شکننده شود، میکروبها به سادگی امکان عبور از آن را خواهند داشت. بدی تغذیه ، دود سیگار ، آلودگی هوا و امثال آن می‌توانند باعث ضعیف شدن و شکنندگی پوست شوند. گرد و غبار ذرات موجود در هوا غالبا حامل میکروبهایی هستند که عامل عفونتهای دستگاه تنفس‌اند. سرفه و عطسه نیز دو عمل مکانیکی دیگرند که ذرات و مواد خارجی و نیز میکروارگانیسم‌ها را به خارج می‌رانند.

اعتیاد به الکل کلیه واکنشهای دفاعی مکانیکی را تضعیف کرده و موجب ورود ذرات خارجی و میکروبها به داخل ششها می‌شود که در نتیجه می‌تواند موجب ذات‌الریه گردد. موهای سطحی بدن و نیز جریان ادرار و اشک موجب کنده شدن و شسته شدن میکروبها از بینی ، مجاری ادراری و چشمهای می‌شوند. جدا شدن یاخته‌های مرده از پوست به نحوی موثر بسیاری ازمیکروبهای متصل به یاخته‌های پوششی را بیرون می‌ریزد. همه بافت پوششی دستگاه گوارش در مدت 36 ساعت بطور کامل تعویض می‌شود.

دفاع شیمیایی

ترشحات مخاطی ، اشک ، عرق و آب دهان همگی حاوی آنزیمی به نام لیزوزیم هستند که دیواره یاخته‌ای بسیاری از باکتریها را حل می‌کند. اسیدهای چرب موجود در عرق و ترشحات گوارشی دارای خواص ضد‌باکتری و قارچ هستند و معده حاوی اسید کلریدریک غلیظ است که می‌تواند سرعت میکروبها را از بین ببرد. آب دهان ، علاوه بر آنزیم لیزوزیم ، دارای یک سیستم دفاعی ضد‌میکروبی اضافی هست که سیستم لاکتوپراکسیداز نامیده می‌شود.

دفاع میکروبی

باکتریهای بومی سطح پوست می‌توانند از طریق رقابت بر سر مواد غذایی ، تغییر شرایط محیطی مانند PH و ترشح ترکیبات متابولیسمی ویژه با میکروارگانیسم‌های بیماریزا مقابله کرده و از رشد آنها جلوگیری کنند. مثلا لاکتو با‌سیل‌ها که معمولا در مهبل افراد بالغ یافت می‌شوند، مولد اسید لاکتیک هستند این امر موجب کاهش PH مهبل تا حدود 4 و 4.5 می‌شود که برای اکثر میکروبهای بیماریزا قابل تحمل نیست.

دفاع به روش بیگانه خواریاخته‌های بیگانه‌خوار

یکی از ویژگیهای گروهی از گویچه‌های سفید خون ، به نام گرانوسیتها وجود لیزوزومها در این یاخته‌هاست. فراوانترین نوع گرانولوسیت موجود در خون نوتروفیلها هستند که به دلیل داشتن هسته چند گرهی لوکوسیت نیز خوانده می‌شوند. نوتروفیلها از نظر بیگانه‌خواری بسیار فعال‌اند و معمولا اولین یاخته‌های محافظی هستند که خود را به منطقه عفونی می‌رسانند عمر این یاخته‌ها کوتاه است. آگرانولوسیتها شامل لنفوسیتها و مونوسیتها هستند. مونوسیتها در بافتها جای می‌گیرند و به ماکروفاژ تبدیل می‌شوند. ماکروفاژها عمدتا به صورت چسبیده به بافتهای جگر، طحال، غده‌های لنفاوی ، مغز استخوان و رگهای خونی و لنفاوی یافت می‌شوند.

این هیستوسیتها مانند صافی عمل می‌کنند و ذرات مختلف موجود در خون و لنف را به هنگام عبور از این بخشها در محاصره می‌گیرند و بدین‌ترتیب عوامل بالقوه بیماریزا را به دام می‌اندازند. ماکروفاژهای سرگردان به ششها ، طحال و سایر نقاطی که ممکن است میکروبها در آنها یافت شوند می‌روند. همچنین ماکروفاژها به مناطق عفونی رفته و در واکنش حفاظتی کلی بیمار شرکت می‌کنند. مونوسیتها و ماکروفاژها شبکه‌ای به نام رتیکولوآندوتلیال را بوجود می‌آورند که در مرحله حاد یا مزمن بیماری نقش دارد.

التهاب و تورم

بافتهای بدن جانوران در مقابل برخی از محرکهای خارجی و عفونت ، از طریق التهاب واکنش نشان می‌دهند که قرمزی ، تورم ، گرما و درد از ویژگیهای آن است. اثر اولیه محرک خارجی گشاد شدن رگهای خون و افزایش نفوذپذیری رگهای مویین است. این امر منجر به افزایش جریان خون و خارج شدن مایعات از دستگاه گردش خون و ورود آنها به بافتها می‌شود که به تورم و التهاب می‌انجامد. یکی از عوامل موثر در شروع واکنش التهابی ، ماده‌ای شیمیایی به نام هیستامین است که توسط یاخته‌های آسیب‌ دیده آزاد شده و موجب افزایش نفوذ‌پذیری رگهای مویین می‌شود.

ایمنی

سومین نوع دفاع بدن ، دفاع ایمنی است که شامل ایمنی یاخته‌ای و ایمنی عمومی (هومورال) است.
 • ایمنی: نوع ویژه‌ای از مقاومت است که اولا در طول زندگی فرد بر اثر تماس با مواد خارجی مشخص ایجاد می‌شود ثانیا اغلب تنها در برابر یک نوع میکروب بیماریزا باهم که محرک تولید آن بوده است نقش حفاظتی دارد ثالثا موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است.
 • پادگن: هر ماده‌ای که بطور اختصاصی واکنشی ایمنی ویژه‌ای را پس از ورود به بدن موجب گردد. پادگن (آنتی ژن) نامیده می‌شود. پادگن‌ها از پروتئین یا پلی ساکارید تشکیل شده‌اند که حاوی نقاط شیمیایی مشخص به نام شاخصهای پادگن است که ویژگیهای آن را تعیین می‌کند پادگن‌ها می‌توانند محرک ایمنی عمومی و ایمنی با واسطه یاخته‌ای باشند.


ایمنی عمومی

از آنجا که این ایمنی وابسته به مولکولهای مشخصی به نام پادتن است و در مایعات بدن (هوموس) قابل‌حل است هومورال نامیده می‌شود. با ورود یک پادگن به بدن ، پادتن تولید می‌گردد که قادر به ایجاد پیوند اختصاصی با پادگن محرک تولید آن است. پادتن‌ها تحت نام کلی ایمونوگلوبولین نیز شناخته می‌شوند زیرا ، جز گروهی از پروتئینها به نام گلوبولینها هستند. ایمونوگلوبولینها بر مبنای خواص فیزیکی ، شیمیایی و ایمونولوژیکی به 5 گروه عمده:

IgE ، IgD ، IgG ، IgM ، IgA تقسیم می‌شوند. ایمونوگلوبولینها با وجود تنوع ساختاری اغلب از چهار رشته پروتئینی تشکیل شده‌اند که به شکل ساختار Y به یکدیگر پیوند یافته‌اند. دو رشته کوتاهتر را رشته یا زنجیره‌های سبک (L) می‌نامند که با پیوند کووالانس به انشعابات رشته یا زنجیره های درازتر سنگین متصل می‌شوند اختصاصی بودن نقاط اتصال به وسیله ترتیب قرار گرفتن امینواسیدها در بخش متغیر هر دو رشته L و H تعیین می‌شود. تعداد نقاط اتصال بر روی پادتن تعیین کننده ظرفیت آن است. پادتن در اثر ترکیب با پادگن میکروبی آن را غیر‌فعال کرده و یا از انتشار آن در بدن جلوگیری می‌کند و به انواع پادتن‌ها تقسیم می‌شوند.
 • پادتن‌های خنثی کننده: این گروه با ویروسها یا توکسین‌های میکروبی واکنش می‌دهند و اثرات زیانبخش آنها را خنثی می‌کنند.
 • آگلوتینین‌ها: این گروه شامل پادتن‌هایی است که با پادگن‌های ذره‌ای واکنش نشان می‌دهند و موجب به هم چسبیدن و تجمع آنها می‌شوند.
 • پرسی‌پیتین‌ها: این گروه شامل ایمونوگلوبولینهایی است که با پادگن‌های محلول واکنش و آنها را به رسوبات جامد تبدیل می‌کنند.
 • اوپسونین‌ها: این گروه شامل پادتن‌هایی است که با اجزا سطحی یاخته‌های میکروبی و غیر‌میکروبی ترکیب و محرک بلعیده شدن آنتی‌ژنهای مربوط بوسیله یاخته‌های بیگانه‌خوار هستند.
 • پادتن‌های تثبیت کننده مکمل: این گروه از پادتن‌ها یاخته‌های میکروبی را در حضور یک سری از پروتئینهای خون به نام مکمل متلاشی می‌کنند. مکمل‌ها به همراه پادتن‌ها در سه نوع عمل حفاظتی دخالت دارند: متلاشی شدن ، جذب شیمیایی و اپسونیزاسیون. کل این فرآیند را تثبیت مکمل می‌نامند.

تصویر

                                                                      

ایمنی با واسطه یاخته‌ای (CMT)

در این نوع ایمنی عمومی با واسطه یاخته‌های ویژه‌ای به نام لنفوسیتهای T تامین می‌شود یاخته‌های T با عبور از تیموس در ایمنی با واسطه یاخته‌ای شرکت می‌کنند. یاخته‌های T مولد پادتن نیستند، ولی می‌توانند به روش زیر یاخته‌های بدن را محافظت کنند. نقاط پذیرنده در سطح یاخته‌های T پادگن‌های ویژه‌ای را شناسایی کرده و به آنها متصل می‌شوند. این اتصال موجب فعال شدن یاخته‌های T و تحریک آنها به تکثیر می‌شود و این امر به تشکیل توده‌ای از لنفوسیتهای ایمنی‌زا در نقاطی که محل تراکم پادگن‌هاست می‌انجامد.

[ شنبه پنجم اسفند 1391 ] [ 20:1 ] [ کریمی ] [ ]
آتشفشان

آتشفشان

Volcano scheme.svg

آتشفشان:
۱. حجره بزرگ تفتالی
۲. سنگ‌بستر
۳. مجرا
۴. پایه
۵. آذرین‌لایه
۶. مجرای فرعی
۷. لایه‌های خاکستر فوران‌شده
۸. گُرده
۹. لایه‌های گدازه
۱۰. گلو
۱۱. مخروط انگلی
۱۲. جریان گدازه‌ای
۱۳. دودکش
۱۴. دهانه
۱۵. ابر خاکستر

آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین از آن به بیرون فوران می‌کنند. فعالیت آتشفشانی با برون‌افکنی صخره‌ها، با گذشت زمان باعث پیدایش کوه‌های آتشفشانی بر سطح زمین می‌شود. آتشفشان‌ها معمولاً در نقاطی یافت می‌شوند که ورقه‌های زمین‌ساخت، همگرایی یا واگرایی دارند.

درون زمین تودهٔ مایعی داغ و قرمزرنگ وجود دارد به نام ماگما (تَفتال). ماگما با رسیدن به سطح زمین، گُدازه‏ نامیده می‌شود که این فرایند باعث تشکیل آتشفشان می‌شود. در گدازه حباب‌های گاز وجود دارد.[۱]

بروز آتشفشان تأثیراتی به همراه دارد که یکی از آن‌ها تغییر آب‏وهوا است. آتشفشان می‌تواند باعث بارش باران‏ و ایجاد رعد و برق شود. آتشفشان‏ها می‏ توانند تأثیراتی درازمدت در وضعیت آب‌وهوا ایجاد کنند. از طرف دیگر، گدازه‏هایی که سریع حرکت می‌کنند، می‏ توانند باعث مرگ انسان‏ها شوند؛ چون خاکستر حاصل از بروز آتشفشان، تنفس را دشوار می‏ کند.[۲]

|

Darvasa gas crater panorama crop.jpg

دید کلی

<<می‌دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده‌است که پس از طی میلیون‌ها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد.>> این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگ‌های آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد. تمام پدیده‌هایی که با فوران توده‌های مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می‌گویند و علمی را که هدف آن بررسی این پدیده‌هاست آتشفشان‌شناسی می‌نامند.

وقتی که از فعالیت آتشفشانی صحبت می‌شود در فکر خود فوران‌های بزرگ، سیل‌هایی از گدازه، بهمن‌هایی از سنگ‌های گرم و خاکستر، گازهای سمی و خطرناک و انفجارهای شدید در نظر مجسم می‌نماییم که با مرگ و خرابی همراه‌است. به قول ریتمن کسی که این حوادث را می‌بیند هرگز نمی‌تواند فراموش کند و این امر به قدرت عظیم طبیعت و ضعف نیروی انسانی مربوط است.

بزرگترین آتشفشان کرهٔ زمین

بزرگترین آتشفشان کره زمین مونالوآ نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان ۶۰۰ کیلومتر و قله آن نسبت به کف اقیانوس که آن را احاطه کرده‌است ۱۰ کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان، همراه با سایر قسمت‌های جزایر هاوایی نشان‌دهندهٔ موادی هستند که به وسیله فوران‌هایی که از یک میلیون سال پیش تاکنون ادامه داشته‌اند، بیرون ریخته شده‌اند.

بزرگترین آتشفشان کشف بشر

بزرگترین آتشفشانی که تا کنون به وسیله بشر کشف شده‌است، الیمپوس مونز یا کوه المپوس نام دارد که در بهرام واقع است. شواهد به دست آمده از طریق عکس‌برداری‌های سفینهٔ فضایی مارینر ۹ نشان می‌دهد که ارتفاع این آتشفشان احتمالاً ۲۳ کیلومتر بوده و کالدرای آن نیز ۶۵ کیلومتر عرض دارد.

نمونه‌ای از فوران‌های مهم دنیا

 1. آتشفشان وزوو
 2. آتشفشان مونالوآ
 3. آتشفشان پله
 4. آتشفشان بزیمیانی
 5. آتشفشان پاری کوتین در مکزیک
 6. آتشفشان سنت هلن

[ جمعه بیست و نهم دی 1391 ] [ 18:31 ] [ کریمی ] [ ]
لایه های زمین

راههاي مطالعه غير مستقيم زمين:

 آتشفشانها ? چشمه هاي آب گرم ? امواج زلزله ? سنگهايي كه از ساير نقاط منظومه شمسي به زمين رسيده اند.

لايه هاي زمين:

   - هسته

   - گوشته

   - پوسته

 

الف:هسته: داغ ترين قسمت زمين كه از دولايه تشكيل شده است لايه داخلي حالت جامد لايه خارجي حالت مايع است.

هسته زمين بيش تر از عناصر آهن و نيكل ساخته شده است.

خاصيت مغناطيسي زمين به خاطر همين دو عنصر در هسته مي باشد.

ب:گوشته: در اطراف هسته قراردارد كه از دو قسمت

نرم كره(خميري شكل) و سنگ كره(قسمت سنگي)

مواد سازنده گوشته: سيلسيم ? اكسيژن- آهن منيزيم-كلسيم

 

ج:پوسته: خارجي ترين لايه زمين است كه سطح آن داراي برجستگي(كوهها) و فرو رفتگي ها(اقيانوسها) مي باشد ضخامت آن متفاوت است.

در زير قاره ها 20 تا 60 كيلومتر ? در زير اقيانوسها 8 تا 12 كيلومتر است.

 

پوسته در زير اقيانوسها شبيه لايه پايين پوسته قاره اي مي باشد.

نرم كره: قسمت خميري شكل گوشته را نرم كره گويند.

 

سنگ كره: پوسته سنگي و سخت زمين همراه با قسمت سنگي گوشته را سنگ كره گويند

سنگ كره بر روي نرم كره قراردارد و گاهي به آرامي جابه جا مي شود كه موجب وقوع زلزله مي شود.

 

 


[ جمعه بیست و نهم دی 1391 ] [ 18:15 ] [ کریمی ] [ ]
فرسایش

فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن

تازه کردن
علوم طبیعت > زمین شناسی > ژئومورفولوژی
(cached)

جدا شدن ذرات خاک در اثر عوامل مختلف مانند آب ، باد و ... و از دست رفتن آنها را اصطلاحا فرسایش گویند.

دید کلی

هدر رفتن مایعی آب از خاک به دو صورت کلی انجام می‌شود:


 • نفوذ نزولی آب در داخل خاک که از طریق آن آب زاید لایه‌های سطحی خاک دفع می‌گردد.

 • هرزروی آب که در سطح خارجی خاک روان می‌گردد.

  نفوذ نزولی آب ، سبب شسته شدن عناصر محلول شده و ممکن است قسمت قابل ملاحظه‌ای از مواد غذایی گیاه را از دسترس ریشه خارج سازد. هرزروی سطحی آب نه تنها سبب اتلاف آب می‌شود، بلکه با شستن ذرات خاکی ممکن است باعث فرسایش خاک گردد. خروج مواد غذایی گیاهی تنها از طریق کشت نباتات و برداشت محصول صورت نگرفته و شسته شدن و فرسایش خاک نیز در این مورد نقش عمده‌ای را بازی می‌کند.

  در مواردی که شیب زمین زیاد یا قابلیت نفوذ خاک کم است، قسمت قابل ملاحظه‌ای از آب باران به صورت هرزروی سطحی هدر می‌رود. در چنین مواردی نه تنها خاک و در نتیجه گیاهان از این آب محروم می‌شوند، بلکه مقدار زیادی از ذرات خاک همراه آب هدر رفته، شسته می‌شوند.
تصویر

فرسایش تسریعی

فرسایش آبی در واقع یکی از پدیده‌های معمولی زمین شناسی است که بوسیله آن کوهها بتدریج فرسوده شده و دشتها ، دره‌ها و بستر رودخانه‌ها و دلتاها ، تشکیل می‌یابند. این نوع فرسایش که به کندی صورت می‌گیرد، فرسایش طبیعی نامیده می‌شود. در صورتی که فرسایش با سرعت خیلی بیشتری انجام شود و حالت تخریبی به خود بگیرد، به آن فرسایش تخریبی گفته می‌شود.

در پدیده فرسایش دو عمل مختلف انجام می‌شود: یکی جدا شدن ذرات و دیگری حمل و تغییر مکان آنها. عواملی مانند انجماد و ذوب متناوب ، جریان آب و ضربانات قطران باران اثر جدا کنندگی داشته و مواد را جهت شسته شدن آماده می‌کنند.

عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی

دو عامل اصلی را می‌توان مسئول وقوع فرسایش تسریعی دانست: از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی خاک و کشت گیاهانی که پوشش گیاهی کافی فراهم ننموده و قسمتی از خاک را برهنه می‌گذارند. کشت نباتات کرتی مانند ذرت و سیب زمینی ، بخصوص اگر کرتها در جهت شیب زمین باشد، پوشش کافی به خاک نداده، فرسایش و از بین رفتن خاک را تشدید می‌کنند.

مقدار کل بارندگی و شدت آن

بارندگی زیاد در صورتی که ریزش آن آرام باشد، فرسایش زیادی ایجاد نمی‌کند، در صورتی که بارانهای شدید حتی به مقدار کم سبب فرسایش زیاد می‌شوند. در فصل سرما که زمین منجمد می‌شود و در فصل رشد گیاهان که پوشش گیاهی انبوه است، بارندگی اثر فرسایشی کمتری دارد.

شیب زمین

شیب زیاد باعث تسریع جریان آب شده و به همان نسبت میزان فرسایش و هدر رفتن آب افزایش پیدا می‌کند. طول شیب نیز اهمیت دارد، چون هر قدر شیب ادامه بیشتری داشته باشد، بر مقدار سیلاب افزوده خواهد شد.

پوشش گیاهی

درختان جنگلی و مرتع موثرترین عوامل محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند. نباتات زراعی اثر محافظتی کمتری دارند، ولی این امر در نباتات مختلف یکسان نیست. نباتاتی مانند جو و گندم پوشش نسبتا کافی برای خاک فراهم می‌کنند.

تصویر

ماهیت خاک

از بین خواص فیزیکی خاک موثر در میزان فرسایش مهمترین آنها قابلیت نفوذ خاک و ثبات ساختمانی خاک است. قابلیت نفوذ خاک به عواملی مانند ثبات ساختمانی ، بافت ، نوع رس ، عمق خاک و وجود لایه‌های غیر قابل نفوذ بستگی دارد. ثبات ساختمانی ذرات خاک سبب می‌شود که علی‌رغم هرزروی سطح آب فرسایش زیادی صورت نگیرد.

نحوه کنترل فرسایش آبی

روشهای مختلفی برای کاهش یا کنترل فرسایش آبی می‌توان بکار برد:


 • بطور کلی هر اقدامی مانند شخمهای سطحی و عمقی و اضافه کردن مواد آلی خاک که قدرت جذب آبی خاک را افزایش دهد، هدر رفتن سطحی آب را کاهش می‌دهد.

 • انتخاب نوع نباتات زراعی در کنترل فرسایش اثر زیادی دارد.

 • بالا نگه داشتن سطح حاصلخیزی خاک خود یک نوع عمل محافظتی در مقابل فرسایش است، زیرا تحت این شرایط رشد زیاد نباتات ، علاوه بر بهتر نمودن قابلیت نفوذ آب خاک ، پوشش گیاهی و مواد آلی خاک را بطور قابل ملاحظه افزایش می‌دهند.

 • با دقت در انتخاب روشهای کشت و زرع و نحوه انجام آنها می‌توان با فرسایش خاک مبارزه کرد. در صورتی که شیب زمین تا مسافت زیادی ادامه داشته باشد، بهتر است که نباتات کرتی مانند ذرت با نباتات پوششی مثل گندم و جو بطور یک در میان کشت شوند، تا بدین وسیله از شتاب گرفتن آب جلوگیری شود. این روش کشت را که اصطلاحا کشت نواری گویند، اثرات کاملا مثبتی در حفاظت خاک داشته است.

فرسایش بادی

تخریب خاک از طریق فرسایش بادی بیشتر در مناطق خشک صورت گرفته و گاهی در مناطق مرطوب هم اتفاق می‌افتد. اثر تخریبی باد غالبا خیلی جدی بوده و نه تنها ذرات ریز و حاصلخیز خاک را هدر می‌دهد، بلکه به علت رو بازکردن ریشه گیاهان و یا پوشاندن قسمت هوایی گیاهان با مواد معلق در هوا ، سبب مرگ آنها می‌شود. خشک شدن لایه‌های سطحی خاک به علت کمی آب ، آنها را در خطر فرسایش باد قرار می‌دهد.

تصویر

عوامل موثر در فرسایش بادی

مهمترین عامل درصد رطوبت خاک است، زیرا خاک مرطوب از این حیث مصون است. عوامل دیگر عبارتند از: سرعت باد ، وضعیت قسمت سطحی خاک ، خصوصیات کلی خاک.

خصویات خاکی مانند ثبات دانه بندی ذرات خاک ، میزان مواد آلی و درصد ذرات خاک همگی در فرسایش پذیری خاک بوسیله باد موثر هستند.

کنترل فرسایش بادی

با توجه به عوامل موثر در میزان فرسایش بادی می‌توان روشهای مبارزه و کنترل را حدس زد. این روشها شامل مرطوب نگه داشتن خاک ، زبر و خشن نمودن سطح خاک و داشتن پوشش گیاهی است. کشت نوارهای نباتی و ایجاد بادشکن‌ها عمود بر جهت وزش باد پیشگیریهای موثری برای فرسایش بادی محسوب می‌شوند. اکثر روشهای بکار رفته ضمن اینکه برای مبارزه با اثر باد منظور می‌شوند، در واقع تا حد زیادی در جهت کنترل درصد خاک نیز عمل می‌کنند.

آینده بحث

زیانهای ناشی از فرسایش به خاک محدود نشده، بلکه ذرات خاک شسته شده و سبب پر شدن کانالهای آبیاری ، سدها و ... نیز می‌گردد. علاوه بر آن خاکهای زمین پست نیز بوسیله یک لایه از لای پوشیده شده و به بهره برداری آن لطمه می‌خورد.

فرسایش خاک نه تنها در عصر حاضر بلکه در طی قرون ، یکی از خطرات جدی و تهدید کننده رفاه و آبادی هر جامعه بوده است. تردیدی نیست پیشرفت و دوام کشاورزی مستلزم بکار بردن روشهای مناسب و موثر برای جلوگیری یا کم کردن میزان شسته شدن و هدر رفتن خاک می‌باشد.

[ پنجشنبه بیست و یکم دی 1391 ] [ 0:8 ] [ کریمی ] [ ]
نور

تئوری آزمایش

نور دارای رنگهای گوناگون است. نمونه‌های رنگی نور را می‌توان با گذراندن دسته‌ای از پوتوهای نور خورشید یا نور چراغ از ماده شفاف رنگی مشاهده کرد. مثلا وقتی که دسته‌ای از پرتوهای نور سفید (نور سفید به مفهومی که ما از رنگ سفید واقعی داریم نیست، بلکه همان نور روز است) ، به یک صفحه شیشه‌ای قرمز رنگ بتابد، نوری که از شیشه خارج می‌شود، به رنگ قرمز است. اگر همین دسته پرتو به شیشه سبز رنگ بتابد، نوری که از آن خارج می‌شود به رنگ سبز است، بطور کلی ، نوری که از یک ماده شفاف رنگی خارج می‌شود، همواره به رنگ آن ماده است (عبور انتخابی).تصویر
وقتی نور سفید از منشور می‌گذرد، چه روی می‌دهد؟

هر کسی می‌تواند به آسانی این کار را انجام داده و نتیجه را مشاهده نماید. اگر منشوری را در مقابل پرتوهای خورشید قرار داده و در مقابل آن نیز پرده سفیدی را بگذاریم، وضعیتی بدون منشور بر روی پرده سفید مشاهده می‌شود. تصویر کشیده‌ای مشاهده می‌شود که بالای آن آبی کمرنگ است. از این مشاهده نتیجه می‌شود، که نور سفید خورشید ممکن است از اشعه‌ای به رنگهای گوناگون تشکیل شده باشد. از اشعه‌ای که بیشترین انکسار را دارد تا اشعه سرخ که کمترین انکسار را دارد (نور مرکب یا غیر تکفام).

اگر محدودیت جزئی در نور ورودی به منشور ، از طریق ایجاد یک سوراخ اعمال کرده و یک عدسی در مسیر پرتو نور وارد کرده که تصویر سوراخ کوچک را بر پرده متمرکز سازد، با رضایت خاطر نواری از رنگهای روشن به ترتیب: سرخ ، نارنجی ، سبز ، آبی و بنفش را مشاهده خواهیم کرد. در حقیقت یک طیف نما ساختیم که رنگهای مختلفی را که نور سفید از آنها تشکیل یافته و قابلیت انکسار متفاوت دارند، تجزیه و قابل مشاده می‌سازد.تصویر
چشم ما رنگهای مختلف را چطور حس می‌کند؟

شبکیه چشم انسان دارای سه نوع یاخته عصبی حساس به رنگ است، یاخته‌هایی که به نورهای سرخ ، سبز و آبی حساسند. این یاخته‌ها ، یاخته‌های استوانه‌ای و مخروطی هستند. وقتی که همه رنگهای طیفی به یک نسبت وجود دارند، یعنی چنانچه در نور خورشید هستند، که در طی صدها میلیون سال تکامل موجودات زنده ، عضو باصره تحت تاثیر آن تکامل یاخته است، احساس نور معمولی یا به بیان عادی نور سفید می‌کنیم. وقتی که تنها جزئی از طیف وجود دارد، رنگهای مختلف را احساس می‌کنیم.

روش آزمایش

لامپ رویتر یا هالوژنه را روشن کرده، یک شیار باریک (یا کلیماتور که باریکه نور موازی ایجاد می‌کند) جلوی آن قرار می‌دهیم، تا یک باریکه نور ایجاد گردد. جلوی آن پرتو حاصل ، یک عدسی محدب قرار داده تا نور را روی منشوری که روی صفحه دوار قرار دارد کانونی کند. نور حاصل به یکی از یالهای منشور متوازی‌الاضلاع تابیده و از یال دیگر آن خارج و در عین حال ، تجزیه نیز می‌شود. در نزدیکی منشور ، وقتی طیفها خارج می‌شوند بسیار به یکدیگر نزدیک و گاهی چسبیده هستند.

به همین دلیل ، صفحه تصویر را در فاصله نسبتا دوری از سیستم ، تحت زاویه‌ای قرار دهید تا طیفهای حاصل به وضوح دیده شوند و از یکدیگر باز شده باشند. صفحه تصویر را حول محورش چرخانده تا کمترین حالت انحراف (زاویه مینیمم انحراف) پیش آید. در این حالت زاویه ورود به یال منشور با زاویه خروج از یال دوم منشور با یکدیگر مساوی هستند. وقتی منشور در حالت مینیمم انحراف باشد، بیشترین پاشندگی نوری را دارد و گستره طیف مرئی (گستره خطی و زاویه‌ای) را اندازه‌گیری کرده، متوجه خواهیم شد بیشترین بازه زاویه‌ای و خطی مربوط به حالتی است که منشور در کمترین انحراف بسر می‌برد.

سپس برای اینکه متوجه شوید همانطور که می‌توان نور سفید را تجزیه نمود، با یک عدسی همگرا می‌توان طیفهای نور سفید را دوباره در یکجا (صفحه تصویر) جمع کرد و تصویر باریکه نور سفید تابیده شده به منشور را ایجاد نمود. فقط کافی است یک عدسی با فاصله کانونی مناسب بین صفحه دوار مدرج حاوی منشور و صفحه تصویر قرار دهید و باریکه نور سفید را روی پرده مشاهده نمایید. از لوازم اپتیکی مانند توری پراش و دیوپتر ذوزنقه‌ای نیز می‌توان بجای منشور در آزمایش فوق استفاده کرد.

نتایج آزمایش

 1. نور سفید مخلوطی از نورهای رنگی است.

 2. پرتوهای به رنگهای مختلف ، دارای قابلیت انکسار مختلف هستند.

 3. یک ماده شفاف رنگی ، فقط نور همرنگ خود را عبور می‌دهد.

 4. یافتن و تولید رنگهای مکمل طیفها.

 5. توجیه پدیده رنگین کمان:تصویر
این تجلی زیبای رنگها وقتی در آسمان پدید می‌آید که خورشید به سمتی می‌درخشد، که ابرهای سنگین بارانی آسمان را پوشانیده است. در واقع اشعه خورشید بوسیله قطره‌های باران منکسر می‌شوند و به دنبال این انکسار ، یک انعکاس یا بازتاب درونی و سپس یک انکسار برای خروج از قطره‌های باران صورت می‌گیرد. نتیجه اینکه ، رنگهای مختلف نور ، در هنگام خروج از هم باز و گسترده می‌شوند و چشم ناظری که بر روی زمین پشت به خورشید ایستاده است، رنگهای مختلف را از جهات مختلف آسمان مشاهده می‌کند.
[ چهارشنبه هشتم آذر 1391 ] [ 21:11 ] [ کریمی ] [ ]
شعر ریاضی

اين شعر را هديه مي كنم  به تمام دانش آموزان  جهت ايام امتحانات ( خصوصا شبهاي امتحان رياضي)

باز هم خواب ریاضی دیده ام                           خواب خطهای موازی دیده ام 

خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند                  خنجر دیفرانسیل هم گشته کند

از سرهر جایگشتی می پرم                           دامن هر اتحادی میدرم 

دست و پای بازه ها را بسته ام                        از کمند منحنی ها رسته ام

شیب هر خط را به تندی می دوم                    گوش هر ایگرگ وشی رامی جوم

گاه در زندان قدر مطلقم                                   گاه اسیر زلف حد و مشتقم

گاه خطها را موازی میکنم                                 با توانها نقطه بازی می کنم

لشگری تمریندارم بی شمار                            تیمی از فرمول دارم در کنار

ناگهان دیدم توابع مرده اند                                پاره خط نقطه ها پژمرده اند

کاروان جذر ها کوچیده است                             استخوان کسر ها پوسیده است

از لگ و بسط و نپر آثار نیست                           رد و پایی از خط و بردار نیست

هیچکس رازین مصیبت غم نبود                        صفر صفرم هم دگر مبهم نبود

آری آری خواب افسون می کند                         عقده را از سینه بیرون می کند

مردم ازاین ایکس و ایگرگ داد داد                       روزهای بی ریاضی یاد باد

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 22:34 ] [ کریمی ] [ ]
چشمه نور
چشمه های طبیعی نور 

       


[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 9:50 ] [ کریمی ]

دسته بندي مواد


تمام مواد موجود در طبيعت را به دو گروه بزرگ ماده مخلوط و ماده خالص طبقه بندي مي كنند.
ادامه اين دسته بندي را در نمودار زير مشاهده كنيد.


الف: ماده مخلوط

ماده اي است كه از در هم آميختن دو يا چند ماده حاصل مي شود به شرطي كه هر ماده ويژگي هاي خود را حفظ كند.
آب نمك، خاك باغچه ، سالاد، شربت خاك شير، هوا ، شيشه، انواع آلياژها و ... نمونه هايي از مخلوط هستند.
در محلول هاي جامد در مايع هميشه جزئ مايع  حلال و جزء ديگر حل شونده است
در محلول هاي مايع در مايع جزئي كه مقدارش بيشتر است حلال و جزء ديگر حل شونده استسالاد، آجيل، شربت خاكشير، آب گل آلود و ... همگي مخلوط ناهمگن هستند. 


ب) ماده خالص:

ماده اي است كه تنها از يك جزء ساخته شده اند به عبارت ديگر ماده خالص ماده اي است كه تنها از يك نوع عنصر و يا يك نوع ماده مركب تشكيل شده است.
اكسيژن، گوگرد ، ئيدروژن و فسفر عنصر خالصند يعني از مولكولهايي با اتمهاي يكسان تشكيل شده اند و آب مقطر، كربن دي اكسيد، الكل و نمك طعام مواد مركب خالصند.


عنصر يا ماده ساده:

ماده اي است كه از اتم هاي يكسان ساخته شده است.


فلز:

عناصري مانند آهن، مس، طلا، نقره، آلومينيوم و جيوه را فلز مي گويند تقريبا همه اين عناصر داراي ويژگي هاي زير هستند.نافلزها:

عناصري مانند كربن، گوگرد، فسفر، يد ، برم و ... را نافلز مي گويند نافلزها داراي ويژگي هاي زير هستند.


شبه فلز :

عناصري كه خواص آنها از بين فلز و نافلز قرار مي گيرد شبه فلز ناميده مي شوند. عناصري مانند: سيلسيوم، آرسنيك، آنتيموان، تلوريم، ژرمانيوم جزء شبه فلز ها محسوب مي شوند.تركيب:

ماده اي است كه ذرات سازنده آن از دو يا چند نوع اتم متفاوت تشكيل شده است.
مولكول يك ماه مركب ممكن است از دو ، سه و ... و يا تعداد بسياري زيادي اتم تشيكل شده باشد.


 

ناخالصي:

 ماده خالص در طبيعت كمياب است و به همراه هر ماده مقداري مواد ديگر وجود دارد به اين مواد همراه ناخالصي گفته مي شود.
در بيشتر مواقع سعي مي شود درجه خلوص مواد را بالا ببرند اما گاهي ناخالصي هاي همراه مواد سبب بهبود ويژگي ها و افزايش استحكام مواد مي شود: مثلا با افزودن ناخالصي به فلزات آلياژ يا همجوشه ساخته مي شود كه از نظر استحكام و دوام مطلوب تر است.
در جدول زير با برخي از آلياژها و كاربردآنها آشنا مي شويد.

 

نوع آلياژ

 فلزات تشكيل دهنده

برخي كاربردها
برنج مس+ روي چرخ دنده- ابزارهاي علمي
برنز مس+ قلع  ابزار علمي
مفرغ قلع+ سرب+ مس+ آشيموان  لوازم آشپزخانه
آمالگان جيوه + مس  پركردن دندان
فولاد آهن+ كروم+ كربن  تيرآهن- ماشين- ابزار
نقره استرلنيگ نقره+ مس  قاشق و چنگال


انحلال پذيري :

اگر حل كردن شكر در آب را ادامه دهيم به جايي مي رسيم كه ديگر شكر در آب حل نمي شود به چنين محلولي سيرشده مي گوييم.


اگر حلال را گرم كنيم مقدار بيشتري از حل شونده را در خود حل خواهد كرد به اين محلول فوق اشباع يا فراسير شده مي گويند بنابراين افزايش دما سبب افزايش انحلال پذيري مي شود.
اگر چنين محلول هايي سرد شوند مقداري از ماده حل شده بصورت بلور از محلول جدا مي شود يعني قابليت حل شدن با كاهش دما كم مي شود.
بطور كلي انحلال پذيري يعني بيشترين مقدار ماده اي كه در يك دماي معيني مي توانند در 100 گرم آب حل شود.
انحلال پذيري گازها: گازها هم مانند جامدات و مايعات در آب حل مي شوند، ماهيها از اكسيژن محلول در آب استفاده مي كنند. كربن دي اكسيدكربن محلول در نوشابه از ايجاد تغييرات شيميايي نامطلوب در نوشابه جلوگيري مي كند.
البته بر خلاف آنچه در بالا گفته شد انحلال پذيري گازها با افزايش دما كاهش مي يابند نمودار مقابل اين مطلب را نشان مي دهد.
همانطوركه از نمودار بر مي آيد هر چه آب گرمتر شود از مقدار اكسيژن محلول در آن كاسته مي شود.


جداسازي اجزاء يك مخلوط:
در بيشتر مواقع لازم است كه اجزاء يك مخلوط را از هم جدا كنيم. براي تهيه آب شيرين نمك و ساير املاح را از آب جدا مي كنند . فراورده هاي نفتي هم بصورت مخلوط با يكديگر تحت عنوان نفت خام يافت مي شوند.
زماني مي توان اجزاء يك مخلوط را از هم جدا كرد كه اجزاء حداقل در يك ويژگي با هم اختلاف داشته باشند.


الف) صاف كردن:

از اين روش هنگامي استفاده مي شود كه اجزاء مخلوط از نظر اندازه ذرات با هم تفاوت داشته باشند. الك كردن آرد، جداكردن شن و ماسه از يكديگر، جداكردن تفاله از چاي نمونه هايي از صاف كردن هستند.


ب) سرريز كردن:

هنگامي از اين روش استفاده مي شود كه يك جزء از جزء ديگر سبك تر باشد. اگر مخلوط آب روغن بي حركت بماند چون روغن از آب سبك تر است بر روي آب قرار مي گريد و مي توان با سر ريز كردن و يا با استفاده از وسيله مقابل كه قيف جدا كننده يا قيف دكانتور ناميده مي شود آنها را از هم جدا كرد.


ج) تبلور:

از روش تبلور براي جدا كردن جزء جامد از مايع استفاده مي شود . اگر مخلوط جامد در مايعي مانند آب نمك را سرد كنيم از آنجا كه انحلال پذيري با كاهش دما كم مي شود مقداري از حل شونده بصورت بلور در ته ظرف ته نشين مي شود


د) تقطير ساده:

از تقطير ساده براي جداكردن دو جزء مايع مخلوط كه نقطه جوش متفاوت دارند استفاده مي شود مثل الكل از آب ه) تقطير جزء به جزء:

از اين روش براي جدا كردن اجزاء مخلوط چند مايع كه نقطه جوش متفاوت دارند استفاده مي شود اجزاء نفت خام را به همين روش از هم جدا مي كنند. به اين ترتيب كه نفت خام را تا 400 درجه سانتيگراد حرارت مي دهند تا بسياري از اجزاء آن بجوش آيند و بصورت بخار در آيند. نفت خام حرارت داده شده را به قسمت پايين دستگاهي به نام برج تقطير مي فرستند بخارات حاصل هنگام صعود از دستگاه به سيني هاي نصب شده برخورد كرده و بر اساس تفاوت نقطه جوش به مايع تبديل و از هم جدا مي شوند.

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 9:5 ] [ کریمی ]

اعداد مرکّب به اعدادی می گویند که بیانگر زمان بوده و بر حسب ساعت ، دقیقه و ثانیه می باشند.

* هر سال تقریبا  525600  دقیقه است .

* یک ماه تقریبا  2500000 ثانیه است .

* یک سال تقریبا  30000000 ثانیه است.

 * هر قرن  تقریبا 50000000  دقیقه است که حدودا   3153600000  ثانیه است.

* در هر شبانه روز، عقربه ی ساعت شمار دو  دور ، عقربه ی دقیقه شمار 24 دور ، و عقربه ی ثانیه شمار1440دور می زند.

* عقربه ی دقیقه شمار در هر 5 دقیقه  30 درجه حرکت می کند.در واقع در هر دقیقه عقربه ی دقیقه شمار 6 درجه حرکت می نماید.

* عقربه ی دقیقه شمار باید 12 دقیقه حرکت نماید تا عقربه ی ساعت شمار یک بخش به جلو حرکت نماید.

پس نتیجه می گیریم سرعت عقربه ی دقیقه شمار 12 برابر عقربه ی ساعت شمار است.

*در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار  44  بار زاویه قائمه  و  22  بار زاویه  نیم صفحه می سازند.

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 22:24 ] [ کریمی ] [ ]
سایه

 سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟

 هرگاه جسم كدري را در مقابل چشمه نوري قرار دهيم در پشت جسم فضاي تاريكي پديد مي آيد كه آنرا سايه مي نامند. سايه به دو صورت توسط چشمه هاي نقطه اي و گسترده ايجاد مي شود. در چشمه نقطه اي فقط سايه تشكيل مي شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سايه نيم سايه نيز ظاهر مي شود.

شکل ٤-٣- انتشار نور از چشمه ي نقطه اي به خط راست و وجود جسم کدر در مسير نور، سبب تشکيل سايه در طرف ديگر جسم کدر شده است.

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 21:14 ] [ کریمی ] [ ]
آزمایش
یک آزمایش شگفت انگیز

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد مورد نیاز :آب
روغن 
لیوان
فنجان 
رنگ خوراکی

روش انجام کار :
سه چهارم لیوان را با آب پر کنید . فنجان را تا نیمه از روغن پر کنید و ۳ قطره رنگ خوراکی به آن بیافزایید . سعی کنید با قاشق ، رنگ خوراکی را تا جای ممکن در روغن حل کنید . مشاهده خواهید کرد که رنگ خوراکی علیرغم تلاش زیاد شما برای حل شدن به مقدار خیلی کم در روغن حل می شود . حالا محتویات فنجان را به لیوان اضافه کنید .
چه اتفاقی می افتد ؟
روغن بر روی آب شناور می ماند و قطره های رنگی از روغن جدا شده و در آب به راحتی حل می شوند .

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 20:57 ] [ کریمی ] [ ]
جغرافی
استوا:

 به دايره بزرگي که دور زمين تصور مي کنيم و فاصله ي آن از قطب شمال وقطب جنوب کره ي زمين يکسان است خط استوا مي گوييم.

بیشتر بدانیم:

درواقع یک دایره ی فرضی می باشدودر واقعیت همچنین خطی دور زمین نیست.پس یک دایره ی فرضی می باشد که کره ی زمین را به دوقسمت مساوی به نام نمیکره ی شمالی ونیم کره ی جنوبی تقسیم می کند.نیمکره ی شمالی دربالای خط استوا ونیم کره ی جنوبی درزیرخط استوا واقع شده است.

خط استوا همان قطر زمین می باشدکه بزرگترین مدار زمین می باشد.

 

مدار :

 به دايره هايي که به موازاي خط استوا بر روي کره زمين تصور مي کنيم مدار مي گوييم . بزرگترین مدار همان خط استوا می باشد که درمرکز زمین فرض شده است.

بیشتر بدانیم:

مدار ها تعیین کننده ی مناطق آب وهوایی کره ی زمین می باشد.که سه نوع آب وهوا به طور کلی بیان شده است:

:۱- آب و هوای حاره ای ( گرم استوایی) : این نوع آب و هوا در روی خط استوا واقع شده است که دارای آب و هوای گرم ورطوبت فراوان همراه با بارندگی فراوان می باشد طوری که جنگل های آمازون وآفریقا ورودهای پر آب آمازون در برزیل وگنگو ونیل در آفریقا  در این مکان جغرافیایی واقع شده است.

۲- آب و هوای معتدل : در بالای ناحیه ی حاره ای واقع شده است که دارای چهار فصل می باشدو آب و هوا درحد اعتدال هست.

۳- آب و هوای سرد قطبی: در منتها الیه کره ی زمین می باشد یعنی قطب شمال وقطب جنوب. که دارای آب وهوای سرد وخشک قطبی هست ودر این ناحیه به علت خشکی هوا بارندگی برف و باران صورت نمی گیرد وبرفهای موجود درآن درواقع بوسیله ی باد از نواحی معتدل درفصل زمستان حمل میشود وبه علت کمبود نورخورشید وناکافی بودن گرما برفها آب نمی شوند.این نواحی سرزمین های منجمد(یخ بسته) می باشد واقیانوس های منجمد شمالی درقطب شمال ومنجمد جنوبی در قطب جنوب واقع شده است که دارای یخچال های عظیم و گاهی شناور در روی آب ها هستند.

سرد ترین ناحیه ی کره ی زمین قطب جنوب می باشد.

زمانی که ساکنان نیم کره ی شمالی در فصل زمستان به سر می برند ساکنان نیم کره ی جنوبی زمین در فصل تابستان به سر می برند وهمچنین زمانی که در نیمکره ی شمالی فصل بهار باشد درنیم کره ی جنوبی فصل پاییز می باشد.همه این ها به خاطر گردش زمین به دور خورشید می باشد.

 

مدار استوا صفر درجه (مدار مبدا) در نظر گرفته شده و مدار ها در نيم کره شمالي و در نيم کره جنوبي بين 0تا 90 درجه تقسيم مي شوند .

 

نصف النهار :

 اگر در روي يک کره ي جغرافيايي ، خط هاي ،(نيم دايره هايي) از قطب شمال تا قطب جنوب ترسيم کنيم به اين خطوط نصف النهار مي گوييم . نصف النهار  مبدا کره ی زمین را به دوقسمت مساوی به نام های نیم کره ی شرقی ونیم کره ی غربی تقسیم می کند.

نصف النهار مبدا ( گر ينويچ ، لندن ، مرکزي ) که از رصد خانه ي گرينويچ لندن عبور مي کند به عنوان نصف النهار مبدا (صفر درجه ) در نظر گرفته شده است .

بیشتر بدانیم:

نصف النهار هاي نيم کره شرقي از صفر تا 180 درجه در شرق و نصف النهار ها ي نيم کره غربي بين صفر تا 180 درجه در غرب تغيير مي کنند.

مختصات جغرافيايي:

هر نقطه از زمين ، روي يک مدار و يک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافيايي آن نقطه مي گويند وتعیین کننده ی زمان وساعت می باشد.مثلا :زمانی که در ایران هنگام روز هست در کشور آمریکا که درنمیکره ی غرب زمین واقع شده شب می باشد. چون ایران درنیمکره ی شرق زمین واقع شده است .

 

نمایش حرکت انتقالی زمین

گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند که با عث پدید آمدن چهار فصل می باشد که یک دور کامل زمین به دور خورشید ۳۶۵ روزو ۶ ساعت طول می کشد که یک سال شمسی را به وجود می آورد که با اولین روز فروردین شروع می شود.

بیشتر بدانیم:

در این گردش کره ی زمین دو انقلاب زمستانی وانقلاب تابستانی را سپری می کند که در انقلاب زمستانی اولین شب دی ماه طولانی ترین شب سال می باشد که به آن ما ایرانی ها شب یلدا می گوییم که روز کوتاهی را درپیش دارد..ودر انقلاب تابستانی اولین روز تیرماه طولانی ترین روز سال می باشد که در این روز شب کوتاه می باشد.

حرکت چرخشی(وضعی) زمین

دراین حرکت زمین به دور خود می چرخد ویک شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت را به وجود می آورد که در حالت تعادل ۱۲ ساعت روز و۱۲ ساعت شب می باشد.

بیشتر بدانیم:

زمانی که یک جهت زمین روبه روی خورشید قرار بگیرد آن قسمت روز می باشد وجهت دیگر که پشت به خورشید هست ودر سایه قرار می گیرد شب می باشد.می دانیم که خورشید از سمت مشرق طلوع می کند ودر سمت مغرب غروب می کند علت چیست؟؟؟ علت آن بخاطر جهت چرخش زمین به دور خود می باشد که از سمت غرب شروع به چرخش به دور خود می کند.پس جهت چرخش زمین به دور خود از غرب به شرق می باشد.

زمانی را ظهر می نامیم که خورشید مستقیم بالای سر ما قرار بگیرد ودر این هنگام سایه ای تشکیل نمی شود.

پس به طور علمی:

زمين در هر 24 ساعت يکبار به دور محوري که نسبت به سطح مدار آن زاويه 23 درجه 27 دقيقه تشکيل مي‌دهد، مي‌چرخد يعني زمين هر 24 ساعت يک بار از غرب به شرق به دور خود مي‌گردد، از اين حرکت شب و روز حاصل مي‌شود. به علت صلب بودن زمين ، سرعت خطي نقاط مختلف آن متناوب است بطوري که سرعت خطي زمين در استوا 465.7 متر در ثانيه و سرعت خطي آن در قطبين صفر است. در هر لحظه نيمي از زمين مقابل خورشيد قرار مي‌گيرد و نيمي ديگر تاريک است به اين حرکت که به دور محور فرضي زمين است که از قطبين مي‌گذرد حرکت وضعي مي‌گويند. و به اين قسمت از نيمه روشن زمين دايره عظيمه روشنايي نام نهاده‌اند.

تمايل محور زمين سبب مي‌شود که در دو فصل زمستان و تابستان بخصوص دايره عظيمه روشنايي قسمتي از قطبين را شامل شود و طول شبانه روز در دو نيمکره شمالي و جنوبي و در فصول مختلف سال يکسان نباشد. زمين در هر ساعت 15 درجه به دور خورد مي‌گردد طول هر روز از تقسيم زاويه بين
طلوع و غروب خورشيد به 15 بدست مي‌آيد. در اعتدالين طول شبانه روز با همديگر برابر است.

                                           تصویرمتحرک ازدوران زمین به دورخود                                     

همان طور که می بینید جهت چرخش از سمت غرب به سمت شرق می باشد.

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 20:42 ] [ کریمی ] [ ]
محرم
والپیپر امام حسین علیه السلام 9

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 11:4 ] [ کریمی ] [ ]
علوم
حرکت مولکولها

       

تبخیر

 

گردش زمین به دور خورشید

آتش فشان

نیروی گریز از مرکز

تولید انرزی الکتریکی از باد

گردش الکترون به دور هسته ی اتم

انتشار موج

[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ 10:55 ] [ کریمی ] [ ]
حرکت چرخشی و انتقالی زمین

1- حركت چرخشي يا ( وضعي ) : به چرخش زمين به دور محور خود گفته مي شود كه زمين درمدت 24 ساعت  يك بار به دور خود مي گردد .

2- حركت انتقالي : به چرخش زمين به دورخورشيد گفته مي شود كه زمين اين مسير را درمدت 365 روز و6 ساعت مي پيمايد

هنوز مدت زمان زيادي ازنظريه گاليله نمي گذرد گه گفته بود زمين در حال حركت است و لي كليسا او را محكوم به اعدام يادست بر داشتن از گفته اش كرد .

در سال ۱۶۱۰ انتشار یافته‌های علمی وی در تائید نظر کوپرنیک مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید باعث شد تا وی از سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گیرد. این نظریه مخالف نص کتاب مقدس بود و از سویی با نظریات ارسطو که کلیسا حامی آن بود همخوانی نداشت. وی مجبور به امضای توبه نامه‌ای با این مضمون شد:

در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده‌ام و در حالی که کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای خود لمس می‌کنم توبه می‌کنم و ادعای واهی حرکت زمین را انکار می‌کنم و آنرا منفور و مطرود می‌نمایم.

وی شش سال بعد رسما از تدریس نظریه کوپرنیک در دانشگاه منع شد و تا سالها بعد مرتب مورد بازخواست کلیسا قرار می‌گرفت. سرانجام گالیله علیرغم اعتقاد درونی اش، مجبور شد اعتراف کند که نظریه ارسطو درست است و زمین مرکز جهان است .

اما هزار سال جلوتر از او خداوند در كلام پاكش به اين كه زمين ثابت نيست و داراي حركت مي باشد اشاره  كرده بود . كه در اين بخش به بررسي يكي از اين آيات و اگرخداوند توفيق داد در ادامه به بررسي ديگر آيات مي پردازم .

خداوند در يك ياز آيات مي فرمايند كه : « فلا اقسم بربّ المشارق و المغارب » ( سوگندبه پروردگارمشرق ها و ومغرب ها ) با توجه به اين آيه مي توان به دو موضوع پي برد يكي شكل زمين وديگر به حركت چرخشي زمين .

شكل زمين : زمين درصورتي مي تواند داراي تعدد مشرق و مغرب باشد همانگونه كه خداوند به مشرقها و مغرب ها سوگند ياد مي كند كه كروي شكل باشد . واگر زمين هر شكل ديگر هندسي به غير از كره داشته باشد نمي تواندداراي تعداد زيادي مشرق وغرب باشد .

حركت زمين : درصورتي زمين داراي مشرق ومغرب مي باشد كه به دور خود در حال چرخش باشد در غير اين صورت زمين يك طرف آن هميشه روز  و طرف ديگر آن هميشه شب مي بود .


 

[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 17:36 ] [ کریمی ] [ ]
ماده چیست؟

ماده: هر چیزی که دارای جرم باشد و فضایی را اشغال کند ( حجم) و از ذرات ریزتری به نام اتم یا مولکول تشکیل شده باشد (ماده) نامیده می شود.

ویژگی های ماده : جرم و حجم از ویژگی های هر ماده هستند از دیگر ویژگی های هر ماده  این است که در میان ذره های سازنده ی ماده فضای خالی وجود دارد، ذره های سازنده ی ماده،پیوسته در حال حرکت و جنبش هستند و بین ذره های سازنده ی ماده ربایش وجود دارد.

حجم : مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ، حجم آن را مشخص می کند.حجم یک ماده مجموع حجم ذرات ان ماده و فضاهای خالی بین ذرات آن است. حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند.حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند.

جرم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند.واحد اندازه گیری جرم ، کیلوگرم می باشد. جرم هر جسم به جرم مولکول ها و تعداد آن ها بستگی دارد.

وزن : وزن مقدار نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین یا هر کره ی دیگر به جسم وارد می شود.بیش ترین وزن در کنار دریا می باشد و هر چه از سطح زمین دور شویم نیروی جاذبه کم تر و در نتیجه نیروی وزن هم کم تر خواهد شد.در سطح زمین وزن اجسام تقریبا 10 برابر جرم شان است. واحد اندازه گیری وزن ، نیوتن می باشد.

نیروی جاذبه ی ماه      نیروی جاذبه ی کره ی زمین می باشد.

ساختمان مواد

همه ی مواد از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. اتم در زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر است.

اتم کوچک ترین ذره ی هر ماده است که معمولا به صورت آزاد وجود ندارد بلکه به صورت ترکیب با اتم های دیگر است.

مولکول : کوچک ترین واحد سازنده ی هر ماده  که خواص آن ماده را دارد و به حالت آزاد یافت می شود مولکول نام دارد. مولکول ها از اتصال دو یا چند اتم به یک دیگر به وجود می آیند.

دسته بندی مواد:

1-  موا ساده (عنصر)

2-  مواد ترکیب (مرکب)

3-  مواد مخلوط

موا د ساده ( عنصر) : عنصر ماده ای است که ذره های سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده اند . اگر ساختمان ماده ای تنها از یک نوع اتم به کار رفته ویا اتم های سازنده ی یک ماده مثل هم باشند(یکسان باشند) و یا مولکول های آن ماده را نتوان به اتم های موا دیگر تجزیه نمو آن را ماده ی ساده(عنصر) می گویند.

دانشمندان تاکنون توانسته اند بیش از 109 عنصر را شناسایی کنند ولی از این میان تنها 91 عنصر در طبیعت یافت می شود و بقیه ی عنصرها در آزمایشگاه ساخته شده اند.

مواد ساده را می توان به دو گروه فلزها و نافلزها تقسیم کرد.

1-  فلزها : مس،آهن،روی،سرب و... از فلزها هستند. فلزها سه ویژگی مهم دارند.: 1- سطح براق و درخشانی دارند.2- چکش خوارند یعنی به راحتی می توان آن ها را به شکل دیگری درآورد.3- رسانای جریان الکتریسته و گرما هستند.درمیان 109 عنصر شناخته شده 84 فلز وجود دارد. همه فلزها به جز جیوه در حالت عادی جامد هستند.

2- نافلزها: نافلزها در حالت جامد شکننده اند. بیش تر آن ها ظاهری غیر شفاف و نارسانا می باشند.(کربن تنها نافلز رسانای جریان برق است) مولکول هفت عنصر (نافلز)دواتمی است که عبارت اند از: هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن، کلر،فلوئور(گاز) برم(مایع)ید(جامد)

گوگرد مولکول هشت اتمی و فسفر مولکول چهار اتمی دارد و مولکول گاز ازن از سه اتم اکسیژن ساخته شده است.

کربن عنصری (نافلز) جامد است که در طبیعت به دو شکل اصلی الماس و گرافیت(مغز مداد) یافت می شود که هر دو عنصر هستند و تنها تفاوت آن ها در طرز قرار گیری اتم هایشان می باشد.

مواد ترکیب : ترکیب ماده ای است که ذره های سازنده ی آن از اتصال دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده اند. از به هم پیوستن دو یا چند ماده ی ساده یک ماده ی ترکیب تشکیل می شودکه این ماده با عناصر تشکیل دهنده ی خود هیچ شباهتی ندارد.مانند: آمونیاک(ترکیبی از هیدروژن و نیتروژن)، الکل معمولی(ترکیبی از کربن ،هیدروژن و اکسیژن).

خواص هر ماده ی ترکیب ،به نوع اتم های تشکیل دهنده ،تعداد اتم ها و شکل ساختمانی ترکیب (نحوه ی اتصال اتم ها) بستگی دارد.مثلا کربن دی اکسید و کربن مونواکسید هر دو از از اکسیژن و کربن تشکیل شده اند ولی تعداد اکسیژن ها در آن ها متفاوت است و این دو خواص متفاوتی دارند.

مواد مخلوط : اگر ذره های سازنده دو یا چند ماده ی مختلف با هم آمیخته شوند و خواص خود را حفظ کنند به آن مخلوط می گویند. مانند: خون،شیر، خاک،هوا و ...

مواد خالص : ماده ی خالص ماده ای است که اتم یا مولکول های سازنده ی ماده یکسان و از یک نوع هستند مثلا آب مقطر یک ماده ی خالص است زیرا تنها از مولکول های سه اتمی آب تشکیل شده است.

ماده ی ناخالص : بیش تر مواد موجود در طبیعت به صورت مخلوط هستند به طوری که شاید به ندرت بتوان یک ماده ی خالص مطابق تعریف علمی آن یافت خالص ترین ماده نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی از مواد دیگر به همراه دارد به این مواد همراه، ناخالصی می گویند پس همه ی مواد مخلوط، ماده ی ناخالص می باشند.

شناسایی ماده ی خالص : هر ماده ی خالص، دارای ویژگی های معینی می باشد که به ما امکان می دهد تا آن ماده را از مواد خالص دیگر تشخیص دهیم، حالت ظاهری ماده در دمای محیط (جامد،مایع،گازبودن)،رنگ،نقطه ی جوش،میزان رسانایی الکتریکی از جمله ی این ویژگی ها هستندکه به آن خواص فیزیکی می گویند. مثلا آب در دمای محیط(مایع)،رنگ(بی رنگ)،نقطه ی ذوب و انجماد(C 0)،نقطه ی جوش(C 100) و رسانایی الکتریکی آن (بسیار ناچیز) است.

حالات ماده: مواد در طبیعت به سه حالت(جامد،مایع و گاز)وجود دارد.حالت یک ماده به چگونگی نیروهای بین مولکولی (ربایش مولکول ها)،نحوه یقرار گرفتن مولکول ها و میزان جنبش آن ها بستگی دارد.

1- حالت جامد: مولکول ها بسیار نزدیک به هم قرار دارند به طوری که فقط می توانند سر جای خود تکان بخورند و چون مولکول ها فقط می توانند در جای خود بلرزند،مواد جامد شکل هندسی مشخصی دارند.

2- حالت مایع در بیش تر مایعات ،فاصله ی مولکول ا نسبت به حالت جامد بیش تر است.به همین خاطر مولکول ها آزادتر هستند و می توانند بچرخند و روی هم سر بخورند ،شکل مشخصی ندارند،جاری می شوند و شکل ظرف را به خود می گیرند.در سطح مایعات در ظرف،در جایی که نیروی جاذبه وجود دارد ،افقی قرار می گیرد.

3-  حالت گاز : فاصله ی مولکول ها از یکدیگر نسبت به حالت جامد و مایع ،بسیار زیاد است. در نتیجه مولکول های گاز تقریبا آزاد هستند و می توانند آزادانه به هر سمتی حرکت کنند.(تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد).

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 ] [ 9:15 ] [ کریمی ] [ ]
انواع باکتری

 

انواع باكتری ها

.

باکتریها:

به سه دسته بر اساس شکل ظاهر دسته بندی می شوند.

1-    کوکسی (cocci ) که گرد هستند.

2-    باسیل  (bacilli ) که میله ای شکل هست.

3-    پیچشی یا فنری (spiral )

 

Enterococcus_faecalis

 

تمام سه دسته گفته شده می توانند به صورتهای منفرد یا رشته ای یا شبیه خوشه انگور باشند.

باکتری ها می توانند بیماری زا باشند یا برای بدن مفید باشند.


باکتری های بر اساس رنگ آمیزی گرم به دو دسته گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند. در این رنگ آمیزی باکتری گرم مثبت به رنگ بنفش است. ولی گرم منفی به رنگ قرمز در می آید که این حالات رنگ پذیری مربوط به ویژگی های دیواره ای اینهاست.

امروزه باکتری ها در مطالعات آزمایشگاهی برای مطالعات سلولی و ملکولی و ژنتیک بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

چون این سلولها بر خلاف موجودات پیشرفته دارای قدرت تقسیم بالا در شرایط آزمایشگاهی هستند و براحتی در آزمایشگاه کشت داده می شوند.

اینها دارای آنزیم هایی هستند که در مطالعات استفاده می شود مثل آنزیم های مختلف اندونوکلئاز ها.

ویروسهایی را که به باکتری ها حمله می کنند فاژ می نامند.

آنزیم های مذکور برای مقابله با فاژها واز بین بردن ژنوم آنها در باکتری مورد استفاده قرار می گیرد.در مطالعات مهندسی ژنتیک ازاین آنزیم ها برای برش دادن DNA در توالی های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از این آنزیم ها DNA را در توالی خاصی برش می دهند.(هرآنزیم دارای جایگاه برش خاصی است و نوکلئوتید های خاصی را در توالی DNA شناسایی و برش می دهد.) مثلا برای کلون کردن یک ژن خاص مثلا ژن انسولین انسانی. از یک نوع خاص آنزیم اندونوکلئاز استفاده می کنند و توالی DNAانسانی را در آن محل خاص که ژن انسولین نیز جز آن قسمت قرار می گیرد برش می دهند و با استفاده از همان آنزیم DNA باکتری را نیز برش می دهند و بعد با استفاده از روشهای کلون کردن DNA ژن انسولین را وارد توالی ژن باکتری می کنند. ( از پلازمید باکتری استفاده می کنند. باکتری علاوه بر ژنوم اصلی دارای DNA های حلقوی دیگری است به نام پلازمید که دارای توالی ژنهای خاص است که می تواند از را پیلی های خود به باکتری دیگر آنها را انتقال دهد آنها در پلازمید ممکن است دارای ژن های مقاوم به دارو و آنتی بیوتیک باشند.) بعد باکتری هایی را که این ژن وارد توالی آنها شده است را تکثیر می کنند و باکتری

می تواند با استفاده از سیستم پروتئین سازی خود انسولین انسانی را بسازد. پس مقدار زیاد انسولین را بدست می آورند که به عنوان دارو برای انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

 یکی از باکتری هایی که زیاد در تحقیقات مورد آزمایش قرار می گیرد باکتری به نام اشرشیا کلای یا E_coli است.

این یکی از موارد استفاده از باکتری ها در تحقیقات مهندسی ژنتیک است. باکتریها چون سریع در محیط کشت تکثیر می یابند در آزمایشات به عنوان محیط سلول زنده از آنها استفاده می شود.

ویروسها یکی دیگر از میکروارگانیزم هاست.بیشتر از فاژها در مطالعات سلولی و مهندسی ژنتیک استفاده می شود.

ویروسها داری تنوع زیادی هستند و تنها موجوداتی هستند که بعضی از آنها دارای RNA به عنوان ماده ژنتیکی به جای DNA هستند.

در همانند سازی ویروسها جهش های زیادی رخ می دهد که همین امر باعث تنوع بسیار زیاد آنها شده است طوری که ممکن است مثلا یک ویروس آنفولانزا تبدیل به سویه ای بسیار خطرناک شود که حتی حالات ایمنی قبلی ایجاد شده برای آن کارگر نباشد و بدن آن را به عنوان یک ویروس جدید تلقی کند و ایمنی در مقابل آن نداشته باشد.

ویروس HIV نیز دارای ژنوم RNA است. و برای همین بسیار متنوع است و علت اینکه نمی توانند دارویی و یا واکسنی برای آن ارائه دهند تغییرات غیر قابل کنترل این ویروس است.

در میکروب شناسی پزشکی بشتر سعی برای شناسایی عوامل بیماری ها است و روشهای مقابله با آنها و ارائه و کشف دارو و راه درمان آن و پیشرفتها بیشتر در این زمینه ها است.

Salmonella_typhi

 

[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 ] [ 9:9 ] [ کریمی ] [ ]
استرس

استرس چیست؟

از بسیاری جهات استرس مانند عشق است . خودش را از راه های عجیب نشان می دهد، و یك نیروی قوی است كه قادر است خوبی ها و بدی های بسیاری را سبب شود و هر كس آن را به گونه ای درك می كند. از نظر علمی، استرس عبارت است از عدم تناسب بین تقاضاها در زندگی ما و منابعی كه برای برآوردن آنها داریم. در حقیقت استرس یك واقعه نیست. بلكه واكنش فرد نسبت به یك واقعه است.
[ دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 ] [ 13:5 ] [ کریمی ] [ ]
اضطراب امتحان

 

اضطراب امتحان چيست ؟ و راههاي مقابله با آن

      درافراد داراي اضطراب امتحان درامتحانات شفاهي،تپش قلب،پريدگي رنگ صورت،لكنت زبان،حركتهاي غيرارادي دست وپا،تغييرصدا،لرزش بدن وصدا،تغييردماي بدن،خشكي دهان وعرق كردن بارز است.

       همچنين اضطراب امتحان باعث ضعف ايمني بدن مي شود . ودر نتيجه در ايام امتحانات عفونت دستگاه تنفس در دانشجويان و دانش آموزان افزايش مي يابد .

شيوع اضطراب امتحان

       در مورد شيوع سني و كلاسي اضطراب امتحان بايد گفت كه با زياد شدن سن و بالا رفتن پايه تحصيلي اضطراب امتحان افزايش مي يابد و به نظر مي رسد اضطراب امتحان بين سنين 10 تا 11 سالگي شكل گرفته و ثبات پيدا مي كند.و تا بزرگسالي ادامه مي يابد . به نظر مي رسد دختران بيش از پسران اضطراب امتحان را تجربه مي كنند . تفاوتهاي جنسيتي در اضطراب به خوبي با نقش پذيري جنسيتي تبيين مي شود . زيرا دردختران ،تشويق به پذيرش اضطراب و قبول آن به عنوان يك ويژگي زنانه ديده مي شود و آن را ويژگي زنانه ادراك مي كنند . و يا به عبارتي دختران يادمي گيرند كه به هنگام اضطراب به طور منفعلانه تسليم شوند. در حاليكه پسران ،درمورد پذيرش اضطراب دفاعي برخورد كرده ، آن را تهديدي براي احساس مردانگي خود به حساب مي آورند . پسران مي آموزند كه با اضطراب كنار آمده و يا آن را انكار كنندو يا راههايي براي مقابله و تسلط بر آن پيدا كنند.

 موريز و همكاران او ميزان شيوع اضطراب امتحان را بين 10 تا 30 درصد همه دانش آموزان ذكر كرده است.

 سبب شناسي اضطراب امتحان

       در سبب شناسي اضطراب امتحان مي توان نقش سه عامل شخصيتي ، خانوادگي و آموزشگاهي در ايجاد و   شدت اضطراب اشاره كرد.

1- عوامل شخصيتي : در بين اين عوامل مي توان به اضطراب عمومي ، عزت نفس پايين ، استناد دروني  شكستها، خود كفايتي پايين ، الگوي رفتاري تيپ A ( كمال گرا ) هوش متوسط و كم بودن انگيزه موفقيت اشاره كرد .

2- عوامل خانوادگي : توجه بيشتر خانواده ها به وضع درسي بدون توجه به راه ورسم توجه صحيح، چه بسا همين توجه زياد مي تواند عامل ايجاد اضطراب امتحان شود. بنابراين انتظارات نامعقول و بيش از حد توان افراد ، مي تواند در آنان ايجاد اضطراب كند. طبق اصل پيتر  Peter افراد تا حدي كه صلاحيت دارند مي توانند از پيشرفتهاي اجتماعي بهره جويند.

به جز انتظارات بيش از حد والدين ، الگوهاي خشك و غير قابل انعطاف فرزند پروري ، تنبيه و سرزنش ، عدم ارائه تشويق و تقويت و وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين نيز در بين عوامل خانوادگي با اضطراب امتحان همبستگي دارند.

3- عوامل آموزشگاهي : اين عوامل مربوط به محيط مدرسه و دانشگاه و موقعيت امتحان است كه در اين رابطه مي توان به انتظارات نابجاي استاد و معلم ، دروس و امتحانات مشكل ، مراقبين امتحان ، محدوديت زماني در جلسه امتحان ، محيط نا مناسب امتحان و وجود عوامل مزاحم مثل سروصدا ، نور و تهويه نا مناسب اشاره نمود.

به نظر مي رسد هنگامي كه اضطراب از حد معيني افزايش يابد باعث كاهش عملكرد فرد شود در حالي كه اضطراب خفيف يا مقطعي ممكن است موجب افزايش كار و فعاليت شود.

روشهاي درماني براي كاهش اضطراب امتحان

       معمولا" عمده شيوه هايي كه درسال هاي اخير در مورد درمان اضطراب امتحان بكار برده شده است شيوه هاي شناختي رفتاري است . پس به طور خلاصه مي توان گفت كه براي كاهش اضطراب امتحان از همان شيوه هايي كه براي كاهش اضطراب عمومي استفاده مي شود مي توان استفاده كرد . از بين تكنيك هاي شناختي و رفتاري كه براي كاهش اضطراب امتحان استفاده شده است مي توان به موارد زير اشاره نمود.

1- تن آرامي

2- حساسيت زدايي منظم

3- ايمن سازي در مقابل استرس

4- آموزش مهارتهاي مطالعه

5- مقابله با باورهاي غير عقلاني و غير منطقي به شيوه اليس يا بك

- تن آرامي :

       در اين روش افراد مي توانند بياموزند بطور اختياري اثرات ويژه دستگاه عصبي خودكار را نظم بخشند. چنين نظمي در حقيقت مي تواند بر حالت هيجاني آنها اثر گذارد . براي مثال ، اضطراب مي تواند ناشي از تنش باشد كه با انقباض يا جمع شدن بافتهاي عضلاني پيش آيد ، همچنانكه در موقع فشار رواني چنين مي شود . برعكس تنش نمي تواند وقتي بافتهاي عضلاني آرام و فراخ هستند وجود داشته باشد.

 

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 14:51 ] [ کریمی ] [ ]